Wintersemester 2002/03 – Fairness

fliegerGrafik: Thomas Benseler

Prof. Dr. Hans-Richard Heitmann, Kommunikationsdesign
Konkurrenz belebt das Geschäft
27. Oktober 2002, 19.00 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Moritz

Prof. Dr. Christoph Vedder, Europa- und Völkerrecht
fair/gerecht: recht und billig?
24. November 2002, 19.00 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Moritz

Prof. Dr. Helmut Altenberger, Sportpädagogik
Cleverer Sportler = fairer Sportler?
15. Dezember 2002, 19.00 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Moritz

Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim, Mathematik
Fairness = (Gleichheit + Verschiedenheit) / 2
27. Oktober 2002, 19.00 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Moritz

TOP